Trang web này sẽ giúp bạn nắm được CSS cơ bản để dựng giao diện web.

Dựng giao diện web cần kĩ năng, khi bạn phải phối hợp nhiều kiến thức CSS khác nhau. Bạn cần nắm được các khái niệm CSS cơ bản trước khi có thể dựng được layout. Nếu muốn học được cái khái niệm HTML và CSS cơ bản, bạn có thể tham khảo thêm tại trang trang này, hoặc w3schools. Okey, giờ ta sẽ cùng tìm hiểu cách dựng layout.

Original content Learn Layout.

Convert to Gatsby and translate to Vietnamese by Vuong Nguyen .

  • Creative Commons License